The Map of the Internet – a gdje bi vi živjeli na ovoj karti interneta?

Radi se o zamišljenoj Karti interneta na kojoj se nalaze, primjerice, Spam Ocean te otočne države poput BitTorrenta.

Autor ove karte jednostavnog naziva The Map of the Internet odnosno Karta interneta je slovački dizajner Martin Vargic. Radi se o zamišljenoj Karti interneta na kojoj se nalaze, primjerice, Spam Ocean te otočne države poput BitTorrenta.

ZA HuffPost Vargic je putem emaila malo objasnio svoju kartu:

The Map of the Internet je karta koja je podijeljena na dva osnovna dijela; softverske tvrtke i industrija računalnih igara te web stranice orijentirane prema svarnome svijetu se nalaze na desnoj strani karte, odnosno takozvanom starom svijetu. Web stranice i većina interneta pak je smještena na istočnom dijelu karte koji je podijeljen na dva kontinenta. Gornji kontinent prikazuje društvene mreže, forume, blogove, dok je donji pretežno nastanjen pornografijom i sadržajem za odrasle, te internetski kriminalom.

Odgovori